Prof. Dr. iur. Darius O. SCHINDLER

Studia prawnicze na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, prawa europejskiego na Niemieckiej Wyższej Szkole Nauk Administracji w Speyer, oraz prawa międzynarodowego w Columbus School of Law, Waszyngton D.C.

Doktorant Instytutu Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Gospodarczego na Uniwersytecie w Heidelbergu. Równolegla działalność dla KPMG, Frankfurt nad Menem. Kolegium doktoranckie “Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie”. Praca doktorska z dziedziny prawnoporównawczej pod kierownictwem Petera Hommelhoffa.

Profesor prawa gospodarczego na DHBW Karlsruhe (2010). Działalność dydaktyczna w szkołach wyższych oraz w ramach profesjonalnego kształcenia prawniczego, wykładowca licznych instytucji.

Aplikacja prawnicza (2003), specjalizacja w dziedzinie prawa gospodarczego i prawa spółek (2007), mediator gospodarczy (2009), specjalizacja w dziedzinie prawa bankowego i rynków kapitałowych (2011).

Prof. Dr. Schindler włada płynnie językiem angielskim i polskim.